Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ghé thăm trang web. Thông qua cookie, trang web có thể ghi nhớ hành động và ưu tiên của bạn (như ngôn ngữ, kích thước font chữ và các cài đặt khác) trong một khoảng thời gian nhất định, vì vậy bạn không cần phải nhập lại các thông tin đó mỗi khi bạn quay lại trang web hoặc duyệt qua các trang khác của trang web.

Cookie không chứa thông tin cá nhân nhạy cảm, như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Thông tin thu thập từ cookie là cơ bản vô danh.

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie cho một số mục đích khác nhau liên quan đến việc cung cấp và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Các mục đích chính bao gồm:

  • Cung cấp chức năng cơ bản của trang web: Chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ các cài đặt và ưu tiên của bạn, như ngôn ngữ và kích thước font chữ, để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và thuận tiện hơn cho bạn.
  • Phân tích và cải thiện trang web: Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm các trang bạn truy cập và thời gian bạn dành trên mỗi trang. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu và cải thiện hiệu quả hoạt động của trang web.

3. Quản lý cookie

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookie hoặc thông báo mỗi khi một cookie mới được gửi đến thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cookie, có thể một số chức năng của trang web không hoạt động đúng cách.

  • Thay đổi cài đặt cookie trên trình duyệt của bạn: Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trên trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo mỗi khi một cookie mới được gửi đến thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi cài đặt cookie trên các trình duyệt phổ biến, bạn có thể truy cập trang web trợ giúp của trình duyệt hoặc ghi hướng dẫn chi tiết cho từng trình duyệt.
  • Các công cụ quản lý cookie bên thứ ba: Có nhiều công cụ bên thứ ba có sẵn trực tuyến cho phép bạn quản lý cookie trên các trang web thông qua các cài đặt ưu tiên của bạn. Bạn có thể tìm kiếm và sử dụng các công cụ này để kiểm soát cookie trên trang web của chúng tôi và các trang web khác mà bạn truy cập.