Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web iwincasino.top. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng sau đây.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web iwincasino.top, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong văn bản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web iwincasino.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video, đều thuộc quyền sở hữu của bên chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này một cách trái phép.

iwincasino.top cũng không chịu trách nhiệm đối với các nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba mà trang web này có thể liên kết hoặc liên quan đến.

2. Sử dụng trang web

Bạn cam kết sẽ sử dụng trang web iwincasino.top một cách hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của trang web.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ người nào nếu chúng tôi cho rằng họ vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web sẽ được bảo vệ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ trang web iwincasino.top mà không cần báo trước. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc chấm dứt trang web.

  • Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện.

Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng trang web bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.